• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
poniedziałek, 15 lipca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
poniedziałek, 11 marca 2019

altOBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273)

Więcej…
 
8 MARCA DZIEŃ KOBIET
piątek, 08 marca 2019
alt
 
POPARCIE LISTU OTWARTEGO ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE FINANSOWANIA OŚWIATY
piątek, 08 marca 2019
alt
Podczas IV sesji Rady Gminy Żukowice radni podjęli stanowisko dotyczące finansowania zadań oświatowych przez samorządy. Powyższe stanowisko zajął również Wójt Gminy Żukowice.
 
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
czwartek, 07 marca 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 07.03.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne:

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: powiat głogowski
Ważność: od godz. 08:00 dnia  08.03.2019 r. do godz. 17:30 dnia 08.03.2019 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.
 
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
środa, 06 marca 2019
altInformujemy, że w dniach 12.03.2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
 
Wyznaczone miejsca, gdzie można przynosić elektrośmieci to:

1.Teren po byłej szkole w Kromolinie,
2.Oczyszczalnia ścieków w Nielubi,
3.Teren za Urzędem Gminy Żukowice.

Istnieje również możliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionego przed budynkiem indywidualnym. W tym celu należy zgłosić ten fakt telefonicznie pod numer (076) 831 42 41 wewn. 45 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2019 r.
Więcej…
 
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY BUDIMEX S.A.
wtorek, 05 marca 2019
altUWAGA!!!
Mieszkańcy Brzegu Głogowskiego

W związku z informacją od firmy Budimex S.A. w sprawie przełożenia terminu rozpoczęcia remontu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Brzeg Głogowski informujemy, że spotkanie z mieszkańcami zostaje przeniesione na dzień 11.03.2019r. na godzinę 16:00.
 
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU ROZPOCZĘCIA REMONTU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 292 W BRZEGU GŁOGOWSKIM !!!
wtorek, 05 marca 2019
altUWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, że firma Budimex S.A. – wykonawca inwestycji pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski” zawiadomiła Gminę Żukowice o zmianie terminu wdrożenia czasowej organizacji ruchu  na drodze wojewódzkiej nr 292.
 
Więcej…
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO "BĄDŹ BEZPIECZNY W INTERNECIE"
wtorek, 05 marca 2019
alt27 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego pt.: „Bądź bezpieczny w Internecie".
Projekt realizowany był przez uczniów klas 4 - 8 w okresie od 11 lutego do 27 lutego 2019 r.

Celem projektu było podniesienie wśród dzieci i młodzieży poziomu wiedzy na temat zagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczestnicy projektu w ramach prac projektowych wykonali między innymi: plakaty, metaplany, książeczki - poradniki przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Więcej…
 
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY BUDIMEX S.A.
poniedziałek, 04 marca 2019
alt
SZANOWNI MIESZKAŃCY BRZEGU GŁOGOWSKIEGO !!!
 
W związku z rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Brzeg Głogowski oraz zmianą organizacji ruchu na czas trwania inwestycji w dniu 06.03.2019 r.(środa) o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzegu Głogowskim odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy Budimex S.A. - głównym wykonawcą zadania realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Więcej…
 
REMONT DROGI W BRZEGU GŁOGOWSKIM - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
piątek, 01 marca 2019
altSZANOWNI MIESZKAŃCY

Uprzejmie informuję, że firma Budimex S.A. – wykonawca inwestycji pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski” zawiadomiła Gminę Żukowice, iż od dnia 06.03.2019 r. zostanie wdrożona czasowa organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej nr 292.
Więcej…
 
ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020
piątek, 01 marca 2019
altDyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi ogłaszają zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które 2019 roku kończą 6 lat, obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które w 2019 roku ukończą 7 roku życia (prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – mają także dzieci od 6 roku życia,pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego).
Więcej…
 
ZAKOŃCZYŁY SIĘ WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE ŻUKOWICE
czwartek, 28 lutego 2019
altW dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Żukowice podjęła uchwałę Nr III/25/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Żukowice w związku z upływem kadencji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrania odbywały się od dnia 12 lutego do 25 lutego 2019 r. W trakcie odbytych zebrań wiejskich mieszkańcy wsi dokonali wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na następną kadencję 2019-2023.
Więcej…
 
INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 27 lutego 2019
altInformacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projekty uchwał w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.
Więcej…
 
UTRUDNIENIA W WYMIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
środa, 27 lutego 2019
altRozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienia się wzór dowodu osobistego oraz sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania tego dokumentu, jego utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu.

W związku z tym planowana jest przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.
 
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – IV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 26 lutego 2019
alt
Zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2019 r. o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
WYBORY SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI BUKWICY
wtorek, 26 lutego 2019
 
altW dniu wczorajszym tj. 25.02.2019 r. w miejscowości Bukwica odbyło się zebranie wiejskie na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
Na stanowisko sołtysa w Bukwicy wybrana została Pani Ewa Guzek, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:
1) Budzinowska Grażyna,
2) Budzinowski Krystian,
3) Cybulska Anna,
Więcej…
 
SPOTKANIE CZYTELNICZE DLA DZIADKÓW I WNUCZĄT
poniedziałek, 25 lutego 2019
altW dniu 22 lutego 2019 r. w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Książka łączy pokolenia”, na które uczniowie zaprosili swoich dziadków, aby w miłej atmosferze spędzić czas z poezją, a także zaproponowali ciekawe formy wspólnego spędzenia czasu.

Wszystkich uczestników połączyła poezja Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, doskonale znana przez starszych i młodszych. Wspólne czytanie wierszy przeniosło seniorów w czas dzieciństwa, natomiast wnukowie przekonali się, że mimo upływu wielu lat twórczość polskich poetów cieszy się popularnością.
Więcej…
 
ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTKACH OSP
poniedziałek, 25 lutego 2019
altZarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowicach informuje o terminach zebrań sprawozdawczych gminnych jednostek OSP, które odbędą się:

•  Kłoda (remiza OSP – 1 marzec, g. 18:00),
•  Kromolin (sala wiejska  - 8 marzec, g. 17:00),
•  Brzeg Głogowski (sala wiejska – 15 marzec, g. 17:00),
•  Czerna (sala wiejska – 22 marzec, g. 16:30),
•  Dobrzejowice (sala wiejska – 22 marzec, g. 18:00)
Więcej…
 
WYBORY SOŁTYSA W KAMIONEJ I SŁONE
piątek, 22 lutego 2019
altW dniu wczorajszym tj. 21.02.2019 r. w miejscowościach Kamiona i Słone odbyły się zebrania wiejskie na których mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na stanowisko sołtysa w miejscowości Kamiona wybrany został po raz pierwszy Pan Andrzej Nowakowski, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:
Więcej…
 
WYBORY SOŁTYSA W DOBRZEJOWICACH i DOMANIOWICACH
czwartek, 21 lutego 2019
altDnia 20.02.2019 roku mieszkańcy sołectw Dobrzejowice i Domaniowice zebrali się, aby wybrać sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję.

W Dobrzejowicach mandat zaufania dostała i po raz pierwszy sołtysem wsi została Pani Iwona Szymoniak, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1) Anna Bander-Piwowarczyk,
2) Agnieszka Biskup-Strachowska,
3) Damian Boczula,
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 189
Top! Do góry