• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 15 lipca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
OGŁOSZENIE - PRZERWA W DOSTAWIE WODY
środa, 20 marca 2019
altUrząd Gminy Żukowice informuje,

iż w dniu 21.03.2019r. (CZWARTEK)

w godzinach od 09:00 do 13:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: 

NIELUBIA, BUKWICA, DANKOWICE, SŁONE, KAMIONA, GLINICA, ZABŁOCIE
Więcej…
 
REMONT DROGI W M. DOBRZEJOWICE
środa, 20 marca 2019
 
altRozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej w m. Dobrzejowice –dz. nr  465/2. W ramach zadania pn.: „Remont drogi w m. Dobrzejowice dz. nr 465/2” zostaną wykonane prace polegające na przebudowie drogi gminnej w zakresie poszerzenia jezdni z 3,5 m do 5,0 m na odcinku od km 0+034 do km 0+136,5, tj. 102,5 mb o nawierzchni z kostki betonowej.

Wartość tego zadania to kwota ponad 50.000 zł.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
środa, 20 marca 2019
altObwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie wydania przez Ministra Środowiska decyzji z dnia 06 marca 2019 r. znak: DGK-VI.4770.49.2018.MN.30 zmieniającej koncesję nr 25/2013/p z dnia 07 listopada 2013 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi na obszarze „Głogów”, położonym na terenie Miasta Głogów oraz gmin:
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPSTWO
środa, 20 marca 2019
altWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice. Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki rozliczania i gospodarki odpadami– 1 etat.
Więcej…
 
RUSZA IV EDYCJA DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH GRANTÓW
wtorek, 19 marca 2019
altJuż jutro tj. 20.03.2019r. rusza czwarta edycja programu obywatelskiego Dolnośląskie Małe Granty. Samorząd województwa przekaże mieszkańcom w sumie pół miliona złotych na realizację projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych, a także inicjatyw na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, ekologii i ochrony zwierząt, działań dla młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Kto może starać się o mały grant?
Grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku.
Więcej…
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 19 marca 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żukowice, a Starostwem Powiatowym w Głogowie w roku 2019 ponownie udzielana jest dla mieszkańców Gminy Żukowice Bezpłatna Pomoc Prawna. 

Od roku 2019 mamy również nową kategorię pomocy prawnej - Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie.


Więcej…
 
ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
poniedziałek, 18 marca 2019
altW poniedziałek 18 marca 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy w Żukowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: Grupa I – klasy I-VI, Grupa II – klasy VII-VIII oraz trzecie klasy gimnazjalne. W obydwu grupach udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim.  Na wszystkich w sali czekały specjalnie przygotowane testy z zakresu wiedzy o pożarnictwie.

W kategorii klas I-VI, I miejsce zajęła Izabela Burza ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Tuż za Nią uplasowała się również uczennica Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim Karolina Pieńko, a kolejne miejsca zajęli Kornelia Matysiak oraz Michał Cielecki, uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA DUŻE ŚRODKI FINANSOWE NA ODBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH
piątek, 15 marca 2019
Wójt Gminy Żukowaltice Krzysztof Wołoszyn informuje, że pozyskano ponad 3 mln zł na realizację kolejnych zadań drogowych na terenie Gminy.
 
W ramach tych zadań odbudowane zostaną odcinki dróg w miejscowościach Bukwica, Kromolin, Kłoda oraz Słone. Łączna długość dróg planowanych do realizacji to blisko 2 km. W ramach zadań planuje się odbudowę dróg w technologii nawierzchni asfaltowej oraz z kostki wraz z ich odwodnieniem.
 
Obecnie dla części dróg wykonywana jest dokumentacja techniczna. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie procedur przetargowych dla poszczególnych dróg.
Więcej…
 
SOŁTYSI SPOTKALI SIĘ Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA
piątek, 15 marca 2019
alt11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa - z tej okazji Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn  zaprosił  sołtysów Gminy Żukowice na spotkanie, które odbyło się 14 marca w Sali Narad Urzędu Gminy Żukowice.

Wójt podkreślił znaczenie roli sołtysa jako osoby będącej najbliżej problemów mieszkańców, znającej potrzeby lokalnego środowiska, będącej jednocześnie liderem integrującym i motywującym mieszkańców do wspólnych działań.
Więcej…
 
ZWYCIĘZCY POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO "CZARNE STOPY - CZY NA PEWNO?"
piątek, 15 marca 2019
altW dniu 14.03.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi uczestniczyli w Powiatowym konkursie literackim "Czarne Stopy - czy na pewno?". Organizatorem konkursu była biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie.

Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy etapu szkolnego: Jakub Kołtyś, Kornelia Matysiak, Dominika Szczurek.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 15 marca 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 15.03.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne:

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: powiat głogowski
Ważność: od godz. 19:00 dnia  15.03.2019 r. do godz. 10:00 dnia 16.03.2019 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.
 
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 15 marca 2019
altZawiadomienie nr ROŚIII6220.3.3.2019 z dnia 14.03.2019 r. Wójta Gminy Żukowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLG_ZUKOWICE_BRZEG GLOGOWSKI 68598N!”, realizowanego na działce ewidencyjnej 236/13, obręb Brzeg Głogowski w Brzegu Głogowskim.
Więcej…
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 15 marca 2019
altWójt Gminy Żukowice, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice”.
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – V NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 14 marca 2019
altNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 15 marca 2019 r. godz. 15:00 V nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice,  z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 14 marca 2019
altW nawiązaniu do częstych i ponawiających się zapytań ze strony mieszkańców Gminy Żukowice dot. kontaktu z firmą wykonawczą ralizującą przyłącza sieci Internetu szerokopasmowego, informujemy, iż aktualny numer kontaktowy do montera, z którym mogą Państwo uzgodnić dogodny termin, wskazany jest w załączonym poniżej piśmie.
Więcej…
 
ROZLICZ SWÓJ PIT
wtorek, 12 marca 2019

altZapraszamy mieszkańców Gminy Żukowice na bezpłatne spotkanie, podczas którego pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą elektronicznie rozliczyć Twój PIT.

Spotkanie będzie prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie wraz ze specjalistą w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

W celu skorzystania z możliwości elektronicznego rozliczenia podatkowego za rok 2018 niezbędne będzie posiadanie na spotkaniu:
– dowodu osobistego;
– dokumentów rozliczeniowych za rok 2018;
– kopii zeznania za rok 2017 (za poprzedni rok).
Więcej…
 
GMINNY DZIEŃ KOBIET W NIELUBI
poniedziałek, 11 marca 2019
altW atmosferze wspaniałej zabawy odbył się Gminny Dzień Kobiet pod hasłem „My Słowianki” w Nielubi. Była to już kolejna tego typu impreza zorganizowana z myślą o Paniach i specjalnie dla nich. Udział w niej wzięło blisko 90 kobiet z terenu naszej Gminy jak również z Głogowa i okolic. Wszystkie Panie pojawiły się z akcentem słowiańskim w postaci czerwonych korali lub stroju słowiańskiego.
 
Uroczystość rozpoczęły gorące życzenia dla wszystkich pań złożone przez Wójta Krzysztofa Wołoszyna. Organizatorkami spotkania były Pani Emilia Prokopczak – Sekretarz Gminy i Pani Katarzyna Płuciennik–Wójt – Dyrektor Gminnej Biblioteki. Na gminnych obchodach Dnia Kobiet, nie mogło zabraknąć mężczyzn, którzy pełniąc rolę kelnerów zadbali o jadło i napitek dla Pań.
Więcej…
 
11 MARZEC - DZIEŃ SOŁTYSA
poniedziałek, 11 marca 2019
alt
 

Z Okazji Dnia Sołtysa,

Wszystkim Paniom i Panom Sołtysom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym.

Życzymy wytrwałości i zadowolenia z wypełnianych obowiązków.

Jednocześnie pragniemy podziękować za trud Państwa codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz efektywne współdziałanie z samorządem Gminy Żukowice.

Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszkańcami jak i władzami samorządu przyniosą zadowolenie i wsparcie przy realizacji nowych wyzwań.

 
  Przewodniczący Rady Gminy                           Wójt Gminy Żukowice
                                                                                                                                                               Jarosław Szmidt                                               Krzysztof Wołoszyn
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ODPADY
poniedziałek, 11 marca 2019
altUprzejmie informujemy, iż 15 marca 2019 roku upływa termin zapłaty należności za odpady za miesiąc luty 2019 rok.

Prosimy o uregulowanie należności.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA PODATEK
poniedziałek, 11 marca 2019
alt
Uprzejmie informujemy, iż 15 marca 2019 roku upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku za 2019 rok.

Prosimy o uregulowanie należności.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 189
Top! Do góry