• odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
poniedziałek, 15 lipca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NA PROGRAM WYMIANY WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
poniedziałek, 15 kwietnia 2019
Dnia 12.04.2019 r. przedstawiciele: Gminy Polkowice, Gminy Miejskiej Głogów, Gminy Głogów, Gminy Jerzmanowa, Gminy Kotla, Gminy Przemków, Gminy Radwanice oraz Gminy Żukowice złożyli swoje podpisy pod projektem pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Projekt dotyczy likwidacji pieców wysokoemisyjnych i zastąpienia ich ekologicznymi źródłami ciepła. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie granty można będzie przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:
Więcej…
 
PODZIĘKOWANIA ZA BOHATERSKĄ POSTAWĘ
piątek, 12 kwietnia 2019
Niecodziennym, ale bardzo miłym akcentem rozpoczęła się dnia 11.04.2019 r. VI sesja Rady Gminy Żukowice. Zaproszono na nią Pana Grzegorza Sadowskiego, który wykazał się bohaterską postawą
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia mieszkanki naszej gminy.

W dniu 01.04.2019 r. doszło do pożaru w budynku mieszkalnym w miejscowości Nielubia. Dzięki szybkiej i właściwej reakcji pana Grzegorza na wołanie o pomoc udało się ugasić pożar w zarodku.

W momencie przybycia służb ratunkowych sytuacja była już opanowana, a dobytek mieszkanki był bezpieczny.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "DZIAŁAJ LOKALNIE"
piątek, 12 kwietnia 2019

Informujemy, że ruszył nabór wniosków do Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach progarmu "Działaj lokalnie 2019".

W bieżącym konkursie „Działaj lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Więcej…
 
HISTORIA GMINY ŻUKOWICE ZAPISANA W KSIĄŻKACH - WYJĄTKOWY SKARBIEC WIEDZY O GMINIE
czwartek, 11 kwietnia 2019
Tego jeszcze u nas, w Gminie Żukowice nie było. Dziś z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce książki autorstwa prof. Przemysława Wiszewskiego i prof. Joanny Nowosielskiej-Sobel we współpracy z Grzegorzem Straucholdem z Uniwersytetu Wrocławskiego pt.: „Nad rzeką, wśród wzgórz. Dzieje gminy Żukowice.” Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z książką - atlasem pt.: „Gmina Żukowice. Atlas materiałów i źródeł historycznych” autorstwa tych samych twórców.
Więcej…
 
TRWA WYMIANA WODOCIĄGU W KROMOLINIE
środa, 10 kwietnia 2019
Rozpoczęło się kolejne zadanie inwestycyjne w Gminie Żukowice pod nazwą „Modernizacja wodociągu – tranzyt Kromolin – Brzeg Głogowski”. Wykonawcą robót jest Firma HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz z Buczyny. Koszt robót wynosi ponad 190.000,00 zł.

Zadanie jest kontynuacją działań podjętych w 2016 roku i polega na wymianie dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Kromolin o długości ok. 0,2 i 0,7 km. Stare rury zastąpione zostaną nowymi o większej wytrzymałości. Inwestycja ograniczy ilość awarii na obecnie najbardziej awaryjnym odcinku sieci wodociągowej.

Ponadto wykonawca robót dokonał już w ramach ww zadania wymiany zasuw w czterech węzłach sieci wodociągowej w m. Nielubia oraz w m. Czerna.
Więcej…
 
WYRÓŻNIENIE DLA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
środa, 10 kwietnia 2019
Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Daniel Nolbert, z klasy V w konkursie pod hasłem „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów zdobył wyróżnienie.

Do konkursu zostało zgłoszonych 125 prac z przedszkoli oraz 809 ze szkół podstawowych i gimnazjów tym bardziej jest to bardzo duże osiągnięcie. Serdecznie Gratulujemy. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ODPADY
środa, 10 kwietnia 2019
Uprzejmie informujemy, iż 15 kwietnia 2019 roku upływa termin zapłaty należności za odpady za miesiąc marzec 2019 rok.

Prosimy o uregulowanie należności.
 
ZAWIADOMIENIE – VI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 08 kwietnia 2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień  11 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00  Urzędu Gminy w Żukowicach VI zwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
Więcej…
 
DODATKOWE ŚRODKI DLA GMINY ŻUKOWICE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
poniedziałek, 08 kwietnia 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe tym razem na realizację remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nielubia oraz Brzeg Głogowski.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 marca 2019 r. przyznał w drodze uchwały dotację celową dla gminy Żukowice w kwocie 22.000,00 zł na realizację remontu drogi w m. Brzeg Głogowski oraz  21.000,00 zł na realizację remontu drogi w m. Nielubia.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE REMONTOWE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 292 W MIEJSCOWOŚCI BRZEG GŁOGOWSKI
czwartek, 04 kwietnia 2019
Trwają prace remontowe drogi wojewódzkiej nr 292 w ramach zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski ". W ramach remontu planowane jest wykonanie nowej podbudowy drogi wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni na długości 1000m wraz z przebudową istniejących chodników oraz zatoki autobusowej.

Inwestycja jest realizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Gmina Żukowice partycypuje w kosztach budowy chodnika w pasie przedmiotowej drogi. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec br. Realizowana na terenie Gminy Żukowice inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców miejscowości Brzeg Głogowski, a także poprawę wizerunku naszej gminy.
Więcej…
 
RUSZYŁA NOWA KAMPANIA ADOPCYJNA „PRZYGARNIJ PSA”
środa, 03 kwietnia 2019
W związku z przyjęciem Programu Opieki Nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2019 r., informujemy, że ruszyła nowa kampania adopcyjna

Osoba, która adoptuje psa odłowionego z terenu naszej gminy, otrzyma jednorazowo zwrot części kosztów jego utrzymania w wysokości do 700,00 zł.
Więcej…
 
SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM W OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
środa, 03 kwietnia 2019
W dniu 27.03.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Turniej został przeprowadzony w grupach wiekowych: uczniowie klasy I – VI szkół podstawowych, uczniowie klasy VII - VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum klasy III. Uczniowie mieli do rozwiązania testy, które wymagały szerokiej wiedzy z zakresu pożarnictwa, znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru.
Więcej…
 
MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY
piątek, 29 marca 2019
Urząd Gminy Żukowice informuje, że firma GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Żukowice, przeprowadzi w dniu 02.04.2019 r. w miejscowościach SŁONE, KŁODA, SŁOĆWINA, KROMOLIN, SZCZEPÓW, DOMANIOWICE, ZAMECZNO mycie i dezynfekcję pojemników na odpady.
 
W dzień mycia pojemników mieszkańcy winni wystawić swoje pojemniki przed posesję na cały dzień (usługę będą wykonywały dwa pojazdy, "pierwszy" pojazd opróżnia tylko pojemniki, a "drugi" przeprowadza akcję mycia i dezynfekcji pojemników).
Więcej…
 
KOMUNIKAT WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
czwartek, 28 marca 2019
W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nielegalnych wysypisk, informujemy że posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia.

Ponadto w przedmiotowym piśmie jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi.
Więcej…
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW M. CZERNA
wtorek, 26 marca 2019

Informujemy, iż w dniach 27.03.2019r. i 28.03.2019r. w godzinach od 10:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Czerna w związku z pracami na sieci wodociągowej.

                              
                           Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
 
JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
poniedziałek, 25 marca 2019
 
altW dniu 22 marca 2019 roku w sali reprezentacyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie, w Sali Ślubów odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 7 par z Głogowa i okolicznych miejscowości. Wśród nich swój Jubileusz obchodzili mieszkańcy gminy Żukowice: Państwo Krystyna i Mieczysław Brończak z miejscowości Dobrzejowice. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Żukowice – Pan Krzysztof Wołoszyn.
Więcej…
 
REMONT DACHU REMIZY STRAŻACKIEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
piątek, 22 marca 2019
altDobra informacja dla strażaków ochotników z Brzegu Głogowskiego. Rozpoczęły się długo oczekiwane prace remontowe dachu remizy strażackiej w Brzegu Głogowskim. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont komina, remont więźby dachowej oraz uporządkowanie gospodarki odprowadzania wód deszczowych.

Przewidywane zakończenie prac to maj 2019.
Więcej…
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW I PSZCZELARZY
piątek, 22 marca 2019
altW związku z wystąpieniem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jarosława Sachajko, zwracamy się z prośbą do rolników i pszczelarzy o zajęcie stanowiska na temat:

•    obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych,
Więcej…
 
"WSZYSTKIE MOJE MAMY". SPOTKANIE AUTORSKIE Z RENATĄ PIĄTKOWSKĄ
czwartek, 21 marca 2019
altW dniu 12.03.2019r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbyło się spotkanie autorskie ze znaną i cenioną autorką książek dla dzieci i młodzieży, laureatką wielu nagród literackich Renatą Piątkowską oraz lektorką Malwiną Kożurno. Spotkanie poświęcone było życiu i działalności Ireny Sendlerowej oraz jej życiowemu mottu „Kto ratuje jedno życie – ratuje świat”. Licznie zgromadzonym dzieciom autorka opowiadała o swojej nowej książce pt.: " Wszystkie moje mamy". Jest to książka wpisująca się w serię książek opowiadających dzieciom o wojnie. Mały chłopczyk, bohater tej historii, bierze nas za rękę i prowadzi za druty warszawskiego getta. Autorka pokazuje nam wojnę widzianą oczami dziecka, a rzadko patrzymy na nią z tej perspektywy.
Więcej…
 
KAROLINA SZCZUREK ZE SP W NIELUBI LAUREATKĄ POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
czwartek, 21 marca 2019
altDnia 20 marca 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbył się III etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów kl. I – III. Uczestniczyło w nim 18 uczniów ze szkół z terenu powiatu głogowskiego i polkowickiego.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz rozwijanie talentów recytatorskich. Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu, kultury słowa oraz artystycznego wrażenia. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali wysoki poziom.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 189
Top! Do góry